Interventiebeleid

Hoe de NVWA optreedt bij overtredingen is vastgelegd in interventiebeleid. Dit interventiebeleid bestaat uit verschillende onderdelen.

  • Algemeen Interventiebeleid
    Onze algemene aanpak staat beschreven in het Algemeen Interventiebeleid. Dit beleid zijn we momenteel aan het herzien.
  • Specifiek Interventiebeleid
    De NVWA houdt toezicht op verschillende domeinen. Per domein hebben we het Algemeen Interventiebeleid verder uitgewerkt in Specifiek Interventiebeleid. U leest hier – per onderwerp – welke interventies we toepassen.