Interventiebeleid

De NVWA kan maatregelen nemen als zij onveilig voedsel of onveilige consumentenproducten tegenkomt. Of als het dierenwelzijn of de diergezondheid in het geding is. U leest hier welke bevoegdheden we per onderwerp hebben om maatregelen te nemen.