Diergezondheid

De NVWA speelt een belangrijke rol in het gezond houden van dieren. We houden toezicht op de bestrijding en afhandeling van dierziekten om verdere verspreiding te voorkomen. Hiervoor is het cruciaal om te weten waar dieren zich bevinden; we houden daarom streng toezicht op de identificatie en registratie (I&R) van landbouwhuisdieren en honden. Ook besteden we veel aandacht aan de preventie van dierziekten, bijvoorbeeld met toezicht op het ontsmetten van veewagens.