Middelen en activiteiten

Aandeel Diergezondheid in 2023 (urenverdeling)

Aandeel Diergezondheid in 2023 (urenverdeling)
publiek belangaandeel
Diergezondheid8%
Overige publieke belangen92%
Brontabel als csv (77 bytes)

Middelen

Financiers

Financiers
financierspercentage
LNV56,30%
VWS1,10%
Derden38,40%
Overig4,20%
Brontabel als csv (78 bytes)

Activiteiten

Diergezondheid harmonica
Beeld: ©NVWA

Resultaten

 • Voor I&R rund, schaap, geit worden de verplichte aantallen inspecties gerealiseerd.
 • Voor de kalkoenen is het toezicht op I&R verder ingeregeld, onder andere door het opstellen van een naleefbeeld.
 • De vrijwaring is geborgd; er komen geen meldingen uit ontvangende lidstaten dat aangeven dat de diergezondheid van de ontvangende lidstaat in gevaar is gebracht.
 • Inrichtingen zijn volgens de wettelijke bepalingen erkend en het toezicht op erkende en geregistreerde inrichtingen is uitgevoerd.
 • Preventie van dierziekten door toezicht op de 2e reiniging en ontsmetting en uitvoering van bestemmingscontroles zijn uitgevoerd.
 • Monitoring en bestrijding van dierziektenuitbraken functioneert.
 • Meldingen over hoog risico rabiës zijn opgevolgd.

Effecten

Voor de samenleving betekent deze inzet dat de NVWA bijdraagt aan:

 • het borgen van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid;
 • het terugdringen van insleep en verspreiding van dierziekten en zoönosen.

Risico's

 • Onvoldoende capaciteit kan door zeer gedetailleerde EU-regelgeving met verplichte controles, tot infractie leiden (inbreuk op een wet of verdrag).
 • Uitbraken van dierziekten hebben flinke impact en grote economische en maatschappelijke gevolgen.