Herziening stelsel keuren en toezicht

In 2023 richt de NVWA het stelsel van keuren en toezicht in de vleesketen anders in. De huidige directie Keuren wordt gesplitst in een directie Slachttoezicht en een directie Handelstoezicht. Hierdoor ontstaan twee organisatieonderdelen met meer slagvaardigheid, die vanwege de kortere sturingslijnen bovendien beter bestuurbaar zijn. Dit is een flinke opgave voor de NVWA, ook omdat de werkzaamheden intussen gewoon doorgaan.

Verder zetten we in 2023 de voorbereidende werkzaamheden voort ten behoeve van het voornemen om Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) binnen de directie Slachttoezicht te integreren. Daartoe wordt een nadere impactanalyse uitgevoerd. Tot slot richten we het Stelseltoezicht verder in, conform de houtskoolschets herziening stelsel keuren en toezicht die door de Minister van LNV (mede namens Minister VWS) aan de Tweede Kamer is gestuurd.