Hoe wij werken

De NVWA staat voor veilig voedsel en veilige consumentenproducten, voor dierenwelzijn en dier- en plantgezondheid, en we beschermen de natuur en het milieu. Door middel van toezicht dragen we bij aan publiek vertrouwen in een integer stelsel van voedsel- en warenproductie. Daarbij beschermen we de belangen van mens, dier en milieu.

We verdelen ons toezicht over 7 publieke belangen en 26 domeinen.

Publieke belangen en domeinen NVWA 
publiek belang domein
Voedselveiligheid
 • bijzondere eet- en drinkwaren
 • industriële productie
 • dierlijke bijproducten
 • diervoeder
 • chemische en microbiologische veiligheid levensmiddelen
 • horeca en ambachtelijke productie
 • vleesketen en voedselveiligheid
 • diergeneesmiddelen
Diergezondheid
 • levende dieren en diergezondheid
Dierenwelzijn
 • dierenwelzijn
 • dierproeven
Natuur en milieu
 • meststoffen
 • gewasbescherming
 • duurzaamheid vis
 • natuur
Plantgezondheid
 • fytosanitair
Productveiligheid
 • productveiligheid
Tabaksontmoediging
 • tabak en alcohol
Overige belangen en domeinen NVWA
overige domein
Controle subsidieregelingen
 • niet-grondgebonden subsidieregelingen
 • grondgebonden subsidieregelingen
 • cross compliance
Overige domeinen
 • import
 • export
 • opsporing
 • BuRO
 • klantcontact en dienstverlening