Zichtbaar maatschappelijk resultaat

De NVWA is relevant voor Nederland. Ons werk raakt uiteindelijk iedereen. Vaak kennen mensen ons alleen van onze concrete interventies, zoals het stilleggen van een bedrijf, het ruimen van dieren, of het uit de handel halen van bepaalde producten. Dit zijn we aan het verbeteren. We maken, onder andere via (social) media, meer zichtbaar aan welke maatschappelijke resultaten wij hebben bijgedragen: hoe voedsel dankzij onze bijdrage veiliger is geworden, welke visbestanden door onze inzet beter beschermd zijn, welke producten in welke handelsstromen veiliger zijn geworden.

Niet alleen de NVWA is hiervoor verantwoordelijk. Op de eerste plaats is het aan bedrijven zélf om de risico's te beheersen. We stimuleren hen dan ook om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast is een goede dialoog met onze stakeholders essentieel om ons werk goed te kunnen blijven doen. Daarom delen we in 2023 onder andere vaker dilemma's uit de praktijk met onze stakeholders. Tot slot kunnen ook burgers bijdragen aan de bescherming van de belangen van mens, dier en milieu, bijvoorbeeld door overtredingen of misstanden te melden. Ondanks de inspanningen van de NVWA, het bedrijfsleven en consumenten, zullen er altijd risico's blijven bestaan. Een risicoloze samenleving bestaat niet.