Laboratoria

Voor het borgen van de voedselveiligheid, productveiligheid en plantgezondheid en het beschermen van natuur en milieu maakt de NVWA gebruik van laboratoria op verschillende locaties in Nederland. Deze laboratoria helpen ons om onze kennispositie op het gebied van voedselveiligheid en productveiligheid verder te versterken. De Official Control Regulation (OCR) en de specifieke wetgeving zoals Plant Health Regulation (PHR) hebben aanvullende eisen gesteld aan de werkzaamheden van de door de NVWA gebruikte laboratoria. In 2023 werken we aan het voldoen aan deze eisen.

Op 6 juli 2022 is het 'Nationaal actieplan versterken zoƶnosenbeleid' gepresenteerd door de ministers van VWS, N&S en LNV. Samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) de opdracht gekregen om in 2023 in samenwerking met andere instituten een 'kennisplatform vectorgebonden infectieziekten'op te richten. Ook gaat het kenniscentrum Invasieve Planten in 2023 aan de slag met de uitbreiding van de Unielijst Invasieve Exoten.

Door onder andere de aanscherping van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen zijn methoden met biologische bestrijders bezig aan een opmars. In 2023 werkt het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve planten en Plantgezondheid (NIVIP) van de NVWA daarom samen met Europese partners aan het efficiƫnter inzetten en delen van toelatingen.

Laboratoria

Groningen: laboratorium voor chemische productveiligheid.

Er vindt onderzoek plaats naar de veiligheid van stoffen in onder andere cosmetica, sieraden, textiel en speelgoed.

Zwijndrecht: laboratorium voor fysische, mechanische en elektrische productveiligheid.

Er vindt onderzoek plaats naar de veiligheid van onder andere speelgoed, speeltoestellen, aanstekers, accu's en gastoestellen.

Wageningen: Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve planten en Plantgezondheid (NIVIP)

Er vindt onderzoek plaats naar plantenziekten- en plagen die schadelijk kunnen zijn voor de land- en tuinbouw in Nederland en naar invasieve exoten, zoals de Aziatische tijgermug, die ziektes kunnen overbrengen op mensen.