Middelen en activiteiten

Aandeel Plantgezondheid in 2023 (urenverdeling)

Aandeel Plantgezondheid in 2023 (urenverdeling)
´╗┐publiek belangaandeel
Plantgezondheid11%
Overige publieke belangen89%
Brontabel als csv (79 bytes)

Middelen

Financiers

Financiers
financierspercentage
LNV83,40%
Derden11,00%
Overig5,60%
Brontabel als csv (64 bytes)

Activiteiten

De NVWA kan niet alle bedrijven in Nederland controleren. Daarom nemen we risicogerichte en kennisgedreven steekproeven. Voor de doelgroep handel was de toezichtintensiteit (het percentrage bedrijven dat we inspecteren) in 2021 zo'n 3% en voor de doelgroep teelt zo'n 2%.

Resultaten

  • Uitbraken en incidenten van quarantaine-organismen zijn aangepakt.
  • Er is een substanti├źle bijdrage geleverd aan het vergroten van het draagvlak voor de positie van Nederland binnen de EU.
  • Voor het geborgd afgeven van garanties is het programma Fytobewaking tijdig opgesteld, uitgevoerd en gerapporteerd aan de EU.
  • De verantwoordelijkheden van de NPPO zijn robuust verankerd en uitgevoerd in de samenwerking met de keuringsdiensten.
  • Inhoudelijke aansturing van keuringsdiensten en de Douane is volgens kaderafspraken uitgevoerd.

Effecten

Voor de samenleving betekent deze inzet dat de NVWA bijdraagt aan:

  • het terugdringen van insleep en verspreiding van schadelijke organismen en plantziekten (preventie en bestrijding);
  • de bescherming van de natuur (biodiversiteit) in Nederland.

Risico's

De toename van incidenten en uitbraken van plantenziekten en van nieuw-gereguleerde plantenziekten (EU-regelgeving), kan zorgen voor een achterstand in de afhandeling van uitbraken en vormen een risico voor de gezondheid van gewassen in de land- en tuinbouw sector en voor de gezondheid van planten in de groene ruimte.