Plantgezondheid

Het toezicht van de NVWA omvat de hele plantaardige productieketen en de groene ruimte. Het is gericht op de preventie en bestrijding van schadelijke plantenziekten en -plagen. We fungeren hierbij als National Plant Protection Organisation (NPPO) met nationale en internationale verantwoordelijkheid. Ook zijn we verantwoordelijk voor de aansturing van en het toezicht op de taken die bij de plantaardige keuringsdiensten en hun laboratoria zijn belegd.