Plantgezondheid in 2023

De NVWA heeft meerdere taken op het gebied van plantgezondheid. De taken zijn veelzijdig en gaan onder andere over het beheersen van uitbraken van plantenziekten en plagen en het afgeven van exportgaranties.

We zien een toename van uitbraken van plantenziekten en plagen in Nederland. Dit vormt een risico voor de gezondheid van gewassen in de land- en tuinbouw sector, voor de gezondheid van planten in de groene ruimte en daarmee een risico voor de handelspositie van Nederland. Het voorkomen van quarantaine organismen en de getroffen maatregelen worden internationaal gerapporteerd. Uitbraken vormen een direct risico voor de landbouwproductie en de natuur, terwijl de kwaliteit van het handelen internationaal wordt gewogen aan de garanties die Nederland afgeeft of verplicht is af te geven. We besteden daarom ook in 2023 veel aandacht aan het slagvaardig aanpakken van uitbraken en aan het toezicht op de mainports. De extra middelen uit het coalitieakkoord worden voornamelijk gebruikt voor het slagvaardig optreden bij uitbraken en het verbeteren van het toezicht door middel van kennisontwikkeling op quarantaine-organismen.

Verder implementeren we in 2023 diverse Europese wet- en regelgeving (OCR, PHR, IMSOC). Ook gaan we samenwerken met de lidstaten en de Europese Commissie om (de uitvoerbaarheid van) deze wet- en regelgeving te verbeteren. We versterken onze internationale relaties en bepalen onze positie op thema's als klimaatadaptatie, voedselzekerheid en bescherming van de groene ruimte. We werken hierbij goed samen met onze stakeholders. Ook delen we met onze stakeholders data over de aanwezigheid van quarantaineorganismen zodat we betere trendanalyses en voorspellingen over verspreiding van ziekten en plagen kunnen maken.

We verkennen daarnaast de mogelijke effecten van onder meer klimaatverandering, geopolitieke veranderingen en innovaties zoals nieuwe detectietechnieken op de risicobeheersing van plantenziekten en plagen. Met het bedrijfsleven bespreken we hoe we hun fytosanitair bewustzijn kunnen vergroten om veilige export te bevorderen en om insleep en uitbraken van plantenziekten te voorkomen.