Tabaks- en alcoholontmoediging

Roken en problematisch alcoholgebruik leiden tot grote schade voor de gezondheid en de maatschappij. Daarom willen we in Nederland een rookvrije generatie verwezenlijken en problematisch alcoholgebruik voor 2040 flink terugdringen. Dit staat in het Nationaal Preventieakkoord. De NVWA draagt vanuit dit publieke belang hieraan bij door toezicht te houden op de Tabaks- en rookwarenwet en onderdelen van de Alcoholwet. Daarnaast valt de uitvoering van het toezicht in het kader van het experiment gesloten coffeeshopketen binnen dit publieke belang.