Staten van

De NVWA publiceert de komende jaren een reeks 'Staten van'. Deze beschrijven hoe het in Nederland is gesteld met productveiligheid, voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en natuur. Met de Staten van lichten we onze bevindingen uit het toezicht toe.

We richten ons toezicht op mogelijke risico's uit trends en ontwikkelingen in de samenleving om deze vóór te zijn.