Staat van voedselveiligheid

De Staat van voedselveiligheid geeft een beeld van voedselveiligheid in Nederland. Op basis van bij de NVWA beschikbare informatie en kennis. En beschrijft gevaren en risico's, de naleving in de voedselketen, de fraudegevallen en de toekomstbeelden op het gebied van voedselveiligheid.

Voedsel in Nederland is over het algemeen veilig dankzij de wet, naleving daarvan door de meeste bedrijven, én het NVWA-toezicht op alle schakels van de voedselketen. Het samenspel tussen wetgever, bedrijven en toezichthouder blijft nodig om voedselveiligheidsrisico's en voedselfraude aan te pakken, en de voedselveiligheid in Nederland te behouden.

Inspecteur-generaal Rob van Lint geeft uitleg over het rapport 'De Staat van Voedselveiligheid'. In dit rapport gaat het over de voedselveiligheid in de laatste schakels van de voedselketen.