Overzicht van Gepubliceerde Woo-besluiten bij de NVWA

Wij delen zoveel mogelijk informatie over ons beleid. De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie van de overheid voor burgers en organisaties. De wet vervangt sinds 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Burgers en organisaties in Nederland kunnen bij de NVWA een verzoek indienen voor de openbaarmaking van informatie. Op deze pagina's zijn alle door de NVWA openbaar gemaakte Woo-besluiten in te zien.