Woo-verzoek indienen bij de NVWA

Iedereen kan bij de NVWA een verzoek indienen voor het openbaar maken van informatie uit onze documenten, zoals inspectierapporten. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Op deze pagina leest u hoe u een Woo-verzoek indient bij ons.

Check of de informatie al beschikbaar is

Het kan zijn dat de informatie die u zoekt al openbaar is. Of dat u het op een andere manier dan via een Woo-verzoek kunt krijgen.

 • De informatie is al openbaar gemaakt. Check dit in de eerder gepubliceerde Woo-besluiten.
 • U heeft vragen over documenten die door ons zijn gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl. Neem hiervoor contact op met onze Woo-contactpersoon via wooverzoeken@nvwa.nl.
 • Het is een verslag van een inspectie op uw bedrijf. Een inspectieverslag kunt u opvragen bij de inspecteur of via ons Klantencontactcentrum.

Wanneer kan ik een Woo-verzoek indienen?

U kunt bij ons alleen een Woo-verzoek doen als:

 • de informatie in 1 of meerdere documenten staat
 • wij de informatie hebben of zouden moeten hebben
 • de informatie gaat over onze publieke taken: voedselveiligheid, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, plantgezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu en diergezondheid.

Contactpersoon Woo

Wilt u weten of bepaalde informatie bij ons aanwezig is? Of heeft u andere vragen over het indienen van een Woo-verzoek? Neem contact op met onze Woo-contactpersoon via wooverzoeken@nvwa.nl.

Niet alles openbaar

De Woo regelt dat de informatie waar u om vraagt in principe openbaar wordt gemaakt, tenzij er een uitzondering geldt. We wegen af of informatie openbaar gemaakt kan en moet worden, of dat er belangen zijn die zwaarder wegen.

In de documenten kunnen bijvoorbeeld gegevens staan die onderdeel zijn van een strafrechtelijk dossier. Ook kunnen documenten informatie bevatten die ons werk als toezichthouder en handhaver kunnen schaden. In dat geval verwijderen we deze informatie uit de documenten. In het besluit op het Woo-verzoek zullen we onze beslissing toelichten.

Hoe dien ik mijn Woo-verzoek in?

Mail uw Woo-verzoek naar ons via: wooverzoeken@nvwa.nl. Zo kunnen wij u het snelst helpen. Lukt dat niet? Stuur dan een brief naar:

 • NVWA, Divisie Juridische Zaken
 • Team Openbaarmaking
 • Postbus 43006
 • 3540 AA Utrecht

Inhoud van uw Woo-verzoek

Geef zo duidelijk en volledig mogelijk aan welke informatie u wilt ontvangen. Geef ook aan hoe we u kunnen bereiken. U mag melden waarom u de informatie wilt ontvangen. Dit kan de behandeling van uw Woo-verzoek voor ons vereenvoudigen. Dit is niet verplicht.

Als uw Woo-verzoek niet voldoende duidelijk is, nemen we contact met u op. Hou er rekening mee dat het hierdoor langer kan duren.

Wat wilt u weten?

Geef in ieder geval aan:

 • wat het onderwerp is
 • over welke personen, bedrijven of organisaties het gaat
 • in welke documenten deze informatie volgens u staat
 • bij welk onderdeel van de NVWA deze informatie aanwezig is
 • over welke periode u de informatie wilt hebben

Hoe kunnen we u bereiken?

Daarnaast hebben we gegevens nodig om u te kunnen bereiken:

 • uw naam
 • uw e-mailadres of uw postadres
 • uw telefoonnummer (niet verplicht)

Doet u namens iemand anders een Woo-verzoek? Dan moet u hiervoor gemachtigd zijn. Geef dan zowel uw eigen gegevens door, als de gegevens van de persoon waarvoor u de aanvraag doet. Stuur in dat geval ook de machtiging mee. Dit is verplicht, behalve als u optreedt als advocaat namens uw cliƫnt.

Na uw verzoek

Wij nemen uw Woo-verzoek zo snel mogelijk in behandeling. Hoe uitgebreider uw verzoek, hoe langer wij bezig zijn om de informatie te verzamelen. Als uw Woo-verzoek erg groot is, dan nemen wij mogelijk contact met u op. We kijken dan samen welke informatie voor u het belangrijkst is, zodat we u eerst deze informatie kunnen sturen.

Openbaar maken bedrijfs- en persoonsgegevens

Als er personen, organisaties of bedrijven in de documenten staan, dan zullen wij eerst contact met hen opnemen. Hierdoor kan het langer duren voordat u de informatie krijgt.

Wij laten ze weten dat wij van plan zijn om hun gegevens openbaar te maken in een Woo-verzoek. Zij mogen hierop reageren en kunnen aangeven dat ze het hier niet mee eens zijn. Dat doen ze met een zienswijze. Wij gebruiken die zienswijze in ons besluit of we de gegevens openbaar maken.

Vanaf 2023 maken wij bedrijfsnamen en -gegevens openbaar bij een Woo-verzoek.

U krijgt de informatie en het Woo-besluit wordt openbaar

Als we uw Woo-verzoek hebben afgerond sturen we u een besluit. Daarbij vindt u de informatie die we openbaar kunnen maken. Bent u het niet eens met ons besluit over uw Woo-verzoek? Dan kunt u bezwaar maken. Lees hoe u bezwaar maakt tegen besluiten van de NVWA.

2 weken later

Als er bedrijfs- en persoonsgegevens van anderen in de documenten staan dan hebben deze bedrijven of personen 2 weken de tijd om hiertegen bezwaar te maken. Doen ze dat niet, dan ontvangt u de documenten na deze 2 weken. Als ze wel bezwaar maken kan het langer duren omdat we dit bezwaar moeten bekijken.

Hierna publiceren we het besluit op Rijksoverheid.nl. Dat is altijd zonder persoonsgegevens. Op onze website vindt u een overzicht van eerder publiceerde Woo-besluiten.