NVWA laat potplanten vernietigen wegens besmetting met Aleurocanthus spiniferus (witte vlieg)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maatregelen getroffen na een vondst van het EU-quarantaine-organisme Aleurocanthus spiniferus (witte vlieg) in een partij xCitrofortunella microcarpa potplanten met herkomst Italië. De partij stond bij een exporteur en was bestemd voor het Verenigd Koninkrijk. Van deze partij waren ook nog planten aanwezig bij een Nederlandse handelskwekerij. De planten zijn op beide locaties vernietigd.

Witte vlieg
Beeld: ©NVWA

Het organisme is bij de handelskwekerij ook aangetroffen in een andere partij xCitrofortunella microcarpa en in een partij Citrus limon. De besmette partijen kwamen oorspronkelijk van twee leveranciers uit Italië.

Risico voor Nederlandse teelten

Aleurocanthus spiniferus is een EU-quarantaine-organisme. Dit betekent dat EU-lidstaten verplicht zijn introductie en verspreiding van het organisme tegen te gaan. Aleurocanthus spiniferus komt voor in delen van Italië, Griekenland, Kroatië, Azië en Afrika en kent een brede waardplantenreeks. Deze witte vliegsoort heeft warmte nodig voor succesvolle vermeerdering en kan zich in Nederland in kassen goed ontwikkelen en schade veroorzaken. Aleurocanthus spiniferus is niet schadelijk voor mens en dier.

De NVWA roept de sector op om alert te zijn bij handel in waardplanten uit de risicogebieden in Italie, Griekenland en Kroatië en uit derde landen waar deze witte vliegsoort voorkomt. Meer informatie over symptomen en herkennen van Aleurocanthus spiniferus vindt u hier.

Maatregelen

Bij een vondst worden alle waardplanten vastgelegd en moeten besmet bevonden partijen, na uitvoering van een gewasbehandeling, worden vernietigd. Voor de overige op de locatie aanwezige waardplanten gelden ook maatregelen. Deze moeten ook behandeld en vernietigd worden of kunnen, als aan specifieke voorwaarden kan worden voldaan, na een monitoringsperiode van 6 weken worden vrijgegeven als het organisme succesvol geëlimineerd is. Waardplanten kunnen in dat geval dus minimaal 7-8 weken niet aan- en afgevoerd worden.

Eliminatie succesvol

De eliminatie is op beide locaties succesvol uitgevoerd. Beide locaties zijn inmiddels weer vrijgegeven. De NVWA traceert alle leveringen van planten uit de besmet bevonden partijen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).