NVWA: Babboe moet handel bakfietsen staken

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bakfietsproducent Babboe verplicht om per direct de handel van al zijn bakfietsen te staken. Ook moet het bedrijf bakfietsen met een ernstig veiligheidsrisico terugroepen. De NVWA wijst het bedrijf op zijn wettelijke verplichting na uitvoerig onderzoek naar framebreuken.

Wat is de stand van zaken wat betreft Babboe nu? (update 18-7-2024)

De NVWA heeft de technische documentatie beoordeeld van alle modellen die vallen binnen de terugroepactie. Dit betekent dat Babboe inspecties kan inplannen voor deze modellen. Bepaalde modellen kunnen gerepareerd worden, andere modellen worden vervangen. De staking van de verkoop blijft van kracht omdat hiervoor verdere informatie vereist is.

De terugroepactie, inspecties en reparaties zijn de verantwoordelijkheid van Babboe. Hoe en op welke termijn Babboe dat doet, bepaalt het bedrijf zelf. Hiervoor kunt u niet bij de NVWA terecht. Kijk voor meer informatie op de Babboe-website controleerjebakfiets.nl.

Ons advies om de fietsen niet te gebruiken geldt nog steeds, tenzij de fiets is geïnspecteerd en gerepareerd door Babboe. Na de eerste inspectie en eventuele reparatie is er geen ernstig veiligheidsrisico meer. U kunt de bakfiets dan weer gebruiken. Na een periode van ongeveer 6 maanden komt er een vervolg. Babboe  gaat de bakfietsen dan opnieuw terugroepen om eventuele aanpassingen door te voeren. Daarmee neemt Babboe ook nog een aantal kleine risico’s weg.

Bakfiets van merk Babboe
Beeld: ©ANP

De NVWA startte het onderzoek eind 2023 naar aanleiding van een signaal over meerdere framebreuken van de Babboe-bakfietsen. Uit het onderzoek van de NVWA blijkt dat Babboe in de afgelopen jaren een groot aantal meldingen van gebroken frames kreeg. Babboe gaf niet de opvolging aan deze meldingen zoals de wet dit voorschrijft. Zo deed men geen onderzoek naar de oorzaken en deed men geen melding bij de NVWA.

Veiligheid bakfietsen onvoldoende aangetoond

De NVWA heeft Babboe opgedragen de handel van alle bakfietsen met onmiddellijke ingang te staken omdat ze niet aan de wet voldoen. De veiligheid van de bakfietsen is namelijk onvoldoende geborgd. De bakfietsen mogen weer verkocht worden wanneer voldoende is aangetoond dat deze veilig zijn, onder andere door middel van een volledig technische documentatie.

Ernstige veiligheidsrisico’s

Met de data over de framebreuken die de NVWA onderzocht is een risicobeoordeling gemaakt van de verschillende typen bakfietsen van Babboe. Bij verschillende typen bakfietsen kan het frame breken. Dit kan leiden tot zeer ernstig letsel. Bijvoorbeeld wanneer al fietsend, kinderen hierdoor uit de bak vallen. Zeker wanneer dit gebeurt in druk verkeer.

Van de bakfietsen waar een ernstig risico is geconstateerd, is een terugroepactie van de verkochte bakfietsen geëist.

In samenwerking met het Functioneel Parket wordt bekeken of er aanleiding is voor een strafrechtelijk onderzoek.

Babboe is verplicht om een terugroepactie uit te voeren voor de volgende typen bakfietsen:
  • Babboe City/ City-E/ City Mountain
  • Babboe Curve/ Curve-E/ Curve Mountain
  • Babboe Big/ Big-E
  • Babboe Dog/ Dog-E
  • Babboe Max-E
  • Babboe Mini-E/ Mini Mountain
  • Babboe Pro Trike/ Trike-E/ Trike XL
  • Babboe Carve-E/ Carve Mountain

Heeft u een bakfiets van dit type? De NVWA heeft op basis van de wettelijke eisen een terugroepactie geëist. Dit geldt voor alle hierboven genoemde bakfietsen, ook degene die onder de terugroepactie uit 2019 vallen en zijn aangepast. Babboe is verantwoordelijk voor de uitvoering, de NVWA speelt hierin geen rol. De NVWA adviseert consumenten om deze bakfiets van Babboe niet meer te gebruiken.

De NVWA zal collega-toezichthouders in andere EU-lidstaten informeren via het Europese signaleringssysteem Safety Gate.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).