Tabaks- en alcoholontmoediging

Roken is ongezond. Om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken is het van belang dat ze opgroeien in een rookvrije omgeving. Daarom is het onder andere in de horeca en op schoolpleinen verboden om te roken, mag je geen rookwaren verkopen aan jongeren onder de 18 jaar en is het verboden om reclame te maken voor rookwaren. De NVWA controleert of bedrijven zich aan de regels houden als een rookverbod geldt. Ook controleren we of er geen alcohol, tabak of vapes worden verkocht aan jongeren onder de 18, ook niet online.