NVWA haalt in jaar tijd 100.000 verpakkingen nicotinezakjes uit de handel

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit haalde van november 2021 tot en met september 2022 zo'n 100.000 verpakkingen met nicotinezakjes (ook wel snus genoemd) uit de handel. Verkoop van deze nicotinezakjes is in Nederland verboden als zij 0,035 mg of meer nicotine bevatten. De zakjes zijn aangetroffen tijdens controles bij importeurs en groothandels. De NVWA heeft ook opgetreden tegen de verkoop van snus op websites en via social media.

Zakjes met snus
Beeld: ©RIVM

Verreweg de meeste snus werd aangetroffen bij 4 grote importeurs/groothandels. De NVWA heeft hun voorraden nicotinezakjes in bewaring genomen. Daarop besloten 2 bedrijven om hun nicotinezakjes te laten vernietigen, de andere 2 stuurden de nicotinezakjes naar een ander Europees land, waar verkoop van deze producten wel is toegestaan.

Ook hebben de 4 grote importeurs/groothandels hun afnemers geïnformeerd over het verbod op nicotinezakjes. Zij hebben hun afnemers bovendien de opdracht gegeven om hun voorraad nicotinezakjes niet meer te verkopen aan consumenten. Met dit optreden heeft de NVWA belangrijke aanvoer van nicotinezakjes naar Nederland gestopt.

Online verkoop

Het is bekend dat jongeren vaak online snus aanschaffen. Daarom heeft de NVWA ook gecontroleerd op verkoop via webshops en social media. Na deze inspecties zijn 9 Nederlandse websites en 6 buitenlandse websites gestopt met de verkoop van snus aan Nederlandse consumenten. Daarnaast heeft de NVWA in 2022, 200 Nederlandse accounts laten verwijderen op een groot social media platform omdat er via deze accounts snus werd aangeboden.

Winkels

Van juni tot en met september 2022 heeft de NVWA risicogericht 100 inspecties uitgevoerd bij Nederlandse winkeliers. Het ging om verschillende soorten winkels, waaronder tankstations, horecazaken, tabakswinkels en supermarkten. Bij 15 winkels trof de NVWA nicotinezakjes aan. De nicotinezakjes werden uit de handel gehaald en de winkeliers kregen een boete opgelegd.

Politie en douane

De politie en douane informeert de NVWA als zij grote partijen nicotinezakjes aantreffen. De NVWA werkt risicogericht en zorgt er samen voor dat die grote partijen worden tegengehouden aan de grens, in bewaring worden genomen en niet meer in de handel komen.

Gezondheidsrisico's

De laatste jaren lijken nicotinezakjes populair bij jongeren. De NVWA waarschuwt dat het gebruik hiervan ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengt, waaronder beschadiging aan het zenuwstelsel en hartritmestoornissen. Het is daarom van cruciaal belang dat bedrijven die snus verkopen zich aan de wet houden en daarom blijft de NVWA risicogerichte inspecties uitvoeren.

Maatschappelijke impact

Overigens is een aanpak met handhaving door ons is niet de enige oplossing voor het maatschappelijke probleem om het gebruik van dit soort producten onder jongeren terug te dringen. Het is ook van belang dat winkeliers, gebruikers en hun omgeving (zoals ouders en scholen) bewust zijn van de gevaren van het gebruik van dit soort producten. Er is informatie beschikbaar omtrent de gezondheidseffecten via informatiekanalen zoals de website Rokeninfo.nl.

Mocht u een bedrijf zien die nicotinezakjes aanbiedt? Meld dit dan bij de NVWA, met deze melding kan de NVWA het risicogericht toezicht beter vormgeven.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).