NVWA voorkomt verkoop ongeschikte levensmiddelen

Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben bij een particulier in Flevoland verschillende levensmiddelen in beslag genomen die niet meer geschikt waren voor humane consumptie. Het gaat o.a. om blikken met medische voeding, sportvoeding en alcoholhoudende dranken. Uit onderzoek door de NVWA blijkt dat de man de goederen heeft gestolen bij een bedrijf dat ze zou vernietigen. Hij was van plan de levensmiddelen te verkopen. Dat is door het ingrijpen van de NVWA voorkomen. De NVWA heeft de levensmiddelen in beslag genomen en toegezien op de vernietiging ervan.

Dozen met ongeschikte levensmiddelen
©NVWA

Het aantreffen van de levensmiddelen is ‘bijvangst’ van een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen. Daarover heeft de NVWA op 8 juli al bericht NVWA neemt grote partij illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag. Naast de verwachte illegale onkruidverdelgers trof de NVWA bij de doorzoeking van 2 panden in Flevoland ook ruim 100 kg levensmiddelen aan.

Omdat de rechercheurs en inspecteurs het niet vertrouwden, stelden zij een onderzoek in naar de herkomst van de levensmiddelen. Daaruit blijkt dat o.a. 90 kg medische voeding in blikken, 13 blikken sportvoeding en ruim 17 liter alcoholhoudende drank waren gestolen bij een bedrijf dat de goederen zou vernietigen. De verdachte heeft bekend dat hij de diefstal heeft gepleegd toen hij voor het bedrijf werkte. Hij verklaarde dat hij van plan was de goederen te verkopen. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt voor verduistering in dienstbetrekking.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).