Arbeidsvoorwaarden

De NVWA is een verantwoordelijk werkgever. Met goede arbeidsvoorwaarden. Naast een mooi salaris bieden wij een Individueel Keuzebudget (IKB) ) van 16,37% bovenop je brutoloon. Met het IKB maak je keuzes die passen bij je eigen wensen, afgestemd op je persoonlijke levensfase en doelen. Onze uitstekende studiefaciliteiten zorgen ervoor dat jij je kunt blijven ontwikkelen.

Salaris en contract

De NVWA werkt bij het vaststellen van je salaris met een schalensysteem. De zwaarte van je functie bepaalt welke salarisschaal erbij hoort. In totaal zijn er 19 schalen. Je start op een bepaalde trede in een schaal. Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.

Afhankelijk van je functioneren, kan een leidinggevende jaarlijks bepalen of je een trede hoger wordt ingedeeld.

Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk contract met uitzicht op vast.

Flexibel werken

Een fulltime werkweek bij de NVWA is 36 uur. Wil je volop investeren in je carrière? Of wil je wat minder werken om je carrière en je privéleven beter op elkaar te laten aansluiten? De NVWA biedt ruime mogelijkheden voor parttime werken, verkorte werkweken (een werkweek van 4x9 uur) of verlofregelingen. Bij de NVWA krijg je de ruimte om zelf te bepalen welke rol werk in jouw leven speelt. Natuurlijk zijn er ook meer dan voldoende fulltime banen.

Individueel Keuzebudget (IKB)

Naast je salaris kun je rekenen op een IKB-budget van 16,37% van jouw jaarsalaris. Hierin zijn onder andere de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering opgenomen. Iedere maand bouw je een deel van het IKB-budget op. Dit opgebouwde budget kun je gebruiken. Op je salarisstrook zie je hoe hoog je(resterende) te besteden IKB-budget is.

Het IKB geeft je de mogelijkheid om:

  • naar eigen wens een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen op door jou gewenste tijdstippen;
  • je maandinkomen deels om te zetten in verlofuren en andersom;
  • je maandinkomen op een fiscaal voordelige manier te gebruiken voor een aantal doelen.

Met het IKB kun je keuzes maken die passen bij jouw eigen wensen, afgestemd op je persoonlijke levensfase en doelen.

Werk en privé

Wanneer je naar mogelijkheden zoekt om je carrière zo goed mogelijk te combineren met je privéleven, dan biedt de NVWA jou mogelijkheden om daarin je eigen keuzes te maken. Bijvoorbeeld door tijdelijk wat minder te gaan werken, gebruik te maken van diverse verlofregelingen, je loopbaan tijdelijk te onderbreken of wat meer vrije dagen op te nemen. Zo kun je werk en privé combineren op een manier die het beste bij jou past.

Persoonlijke ontwikkeling

De NVWA hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Want de NVWA verandert voortdurend. Dit betekent dat ook medewerkers zich steeds moeten blijven ontwikkelen om hun taken goed te kunnen uitvoeren. De NVWA biedt daarvoor uitstekende verlof- en studieregelingen.

CAO Rijk

De arbeidsvoorwaarden voor rijksmedewerkers zijn vastgelegd in de CAO Rijk. Hierin staan ook alle bepalingen over salaris, toeslagen en vergoedingen. De website van P-Direkt biedt een toegankelijk overzicht van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie voor rijkspersoneel.

Diversiteit en Inclusie

De NVWA gelooft in de kracht van diversiteit en wil een organisatie zijn die weet wat er in de samenleving speelt en daarmee in verbinding is. Een organisatie waar je je veilig voelt, betrokken bent en jezelf kan zijn. En een plek waar je de kans krijgt om je eigen talenten te ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie op Werken voor Nederland.