Transport dieren en dierlijke producten anders geregistreerd

Nieuw systeem EU: TRACES classic wordt TRACES New Technology: TRACES classic vanaf 6 november 2021 niet meer beschikbaar

De registratie van het vervoer van dieren en dierlijke producten (zoals sperma en embryo’s) binnen de Europese Unie (EU) gaat veranderen. Deze transporten moeten worden geregistreerd in een Europees systeem genaamd TRACES. TRACES New Technology (TNT) vervangt TRACES Classic. De EU heeft besloten dat vanaf zaterdag 6 november 2021 TRACES Classic niet meer beschikbaar is. Op dit moment draaien beide systemen naast elkaar.

Hulp aan gebruikers

Al enkele maanden is de NVWA bezig met het informeren en helpen van handelaren, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van sectoren. Dit gebeurt per email en telefoon. Ook is er een helpdesk beschikbaar voor hulp aan gebruikers bij het aanvragen en invullen. Voor TNT is registratie in het nieuwe systeem noodzakelijk. De meeste gebruikers hebben inmiddels een nieuw account gemaakt. Zonder zo’n account is het gebruik van TNT niet mogelijk.

Workarounds voor knelpunten

TNT bevat nog een aantal knelpunten die gebruik door zowel de aanvrager als de certificerende instantie bemoeilijken. Het is de bedoeling de knelpunten zo snel mogelijk op te lossen. In de tussentijd zijn voor al deze knelpunten door de NVWA en de Europese Commissie zogenoemde workarounds ontwikkeld, een soort omwegen. De NVWA helpt bij het vermijden van de knelpunten en het gebruiken van de omwegen, waarmee alle transporten op de juiste manier kunnen worden geregistreerd. Er worden steeds meer “omwegen” door de technici in Brussel opgelost. Dit zal in het gebruik merkbaar zijn.

Voorrang voor TNT-gebruikers

De NVWA benadert actief bedrijven die nu nog met TRACES Classic werken; zij krijgen hulp. Alle gebruikers worden geacht vanaf 1 november 2021 volledig te werken met TNT. Exploitanten die vanaf deze datum hun transporten aanbieden in TNT krijgen voorrang op hen die nog werken met TRACES Classic. Op zaterdag 6 november 2021 is TRACES Classic niet meer beschikbaar. Vanaf die datum is alleen TNT nog beschikbaar.

Deze wijziging betreft niet de afhandeling van aanvragen voor de handel van dierlijke bijproducten tussen lidstaten.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team woordvoering van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).