Handhaving NVWA op naleven Europese richtsnoeren transportwaardigheid varkens

De Europese richtsnoeren voor het bepalen van de geschiktheid voor vervoer van varkens beschrijven een aantal situaties waarbij extra voorwaarden voor het vervoer vereist zijn. Vanaf 4 april 2022 beschouwt de NVWA het niet vervoeren van varkens onder extra voorwaarden als geringe overtreding (klasse D overtreding). Het gaat nadrukkelijk niet om het vervoeren van niet-transportwaardige dieren. Daartegen treedt de NVWA altijd streng op.

Varken in stal
Beeld: ©NVWA

Sinds 1 november 2021 past de NVWA de Europese Richtsnoeren toe bij de beoordeling van transportwaardigheid van varkens. De richtsnoeren zijn op Europees niveau opgesteld door verschillende sectorpartijen, een dierenwelzijnsorganisatie en de Europese Federatie voor Dierenartsen. De NVWA heeft de voorwaarden in de richtsnoeren uitgewerkt in een praktische werkwijze. In deze praktische werkwijze wordt voor de beoordeling van schouderwonden bij zeugen en oorlaesies bij varkens gebruik gemaakt van de Indicator Factsheets van EURCAW.

Gefaseerde handhaving

In de afgelopen maanden heeft de NVWA de handhaving in stappen aangepast. In eerste instantie werden alleen mondelinge waarschuwingen gegeven voor het niet onder de voorwaarden vervoeren van varkens waarbij dat wel was vereist. Daarna volgden schriftelijke waarschuwingen. De waarschuwingen voor het niet vervoeren van varkens onder extra voorwaarden telden tussen 1 november 2021 en 4 april 2022 niet mee als herhaalde overtreding.

Vanaf 4 april aanstaande beschouwt de NVWA het niet vervoeren van varkens onder extra voorwaarden, terwijl dat wel had gemoeten, als klasse D overtreding; een geringe overtreding. Het levert een gering risico op voor het dierenwelzijn wanneer varkens waarvoor dit van toepassing is niet volgens deze voorwaarden vervoerd worden. Dit najaar wordt deze werkwijze geƫvalueerd.

Herhaalde overtredingen

Een D-overtreding houdt in dat zowel vervoerder als houder bij herhaling van de overtreding eerst drie keer een mededeling ter plaatse krijgt. De mededeling ter plaatse wordt schriftelijk bevestigd. Bij een herhaalde overtreding volgt de vierde keer een schriftelijke waarschuwing. Daarna kan ook een bestuurlijke boete opgelegd worden.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).