NVWA houdt scherp toezicht op onbedwelmd slachten tijdens het Offerfeest

Dierenartsen van de NVWA houden ook tijdens het Offerfeest 2022 scherp toezicht op het doden van dieren. Dat betekent dat in ieder slachthuis dierenartsen aanwezig zijn die toezien op het slachtproces en ingrijpen als regels niet worden nageleefd. Daarnaast houden de NVWA, de politie en de Veiligheidsregio's tijdens het Offerfeest extra controles om er op toe te zien dat bedrijven en personen zich houden aan de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Offerfeest 2022

schapen in slachthuis
Beeld: ©NVWA

Het Offerfeest vindt dit jaar plaats van zaterdag 9 juli tot en met maandag 11 juli. In deze dagen mogen 44 slachthuizen in Nederland dieren slachten. De dieren (voornamelijk schapen, maar ook geiten en runderen) mogen alleen in deze erkende slachthuizen worden geslacht. De NVWA en politie zullen daarom extra controleren op illegale slachtactiviteiten rondom het feest.

Onbedwelmd slachten

In de EU, en dus ook in Nederland, moet een dier dat wordt geslacht vóór het doden bewusteloos worden gemaakt (in vaktermen: ‘bedwelmd’). Het bedwelmen van een slachtdier houdt in dat het dier pijnloos in een staat van bewusteloosheid en gevoelloosheid wordt gebracht. Als een dier volgens religieuze riten geslacht wordt dan mag, onder voorwaarden, het dier zonder bedwelming worden gedood.

Regels religieuze riten

Vanaf 1 januari 2018 gelden de regels uit het 'Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten' zoals deze ook wettelijk vastgelegd zijn in het Besluit houders van dieren. Indien een slachthuis onbedwelmd slacht tijdens het Offerfeest is er continu een toezichthouder van de NVWA bij het doden aanwezig. De NVWA houdt er ook toezicht op dat elk dier uiterlijk 40 seconden na de halssnede alsnog wordt bedwelmd, tenzij door een daarvoor gekwalificeerde medewerker van het slachthuis is vastgesteld dat het dier niet meer bij bewustzijn is. Afhankelijk van de snelheid van slachten en het totale aantal dieren dat men slacht is er nog een tweede toezichthouder aanwezig om op het slachtproces toe te zien.

Illegaal slachten

De NVWA en politie controleren ook om ervoor te zorgen dat dieren niet illegaal worden geslacht zonder verdoofd te worden buiten een erkend slachthuis. Als je gedrag ziet, informatie hebt die mogelijk zou kunnen duiden op illegale slachting of als je het vermoeden hebt van diefstal van een weidedier (zoals het aantreffen of het geluid horen van een dier op een ongebruikelijke plaats) dan kun je dit (anoniem) melden bij de NVWA of het landelijke meldpunt Dierenmishandeling 144.

Bij vastgestelde overtreding volgen strenge maatregelen. De maximale boete voor het onbedwelmd slachten van een dier buiten een erkende slachterij kan oplopen tot euro 87.000. Overtreders kunnen ook worden veroordeeld tot maximaal 6 jaar gevangenisstraf. De meldkamers van de LID en de NVWA werken hierbij nauw samen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.