Geen ernstige overtredingen tijdens offerfeest

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie hebben dit jaar tijdens het Offerfeest geen illegale slachterijen of ernstige overtredingen op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid geconstateerd. Wel is handhavend opgetreden tegen een paar geringe overtredingen zoals ontbrekende I&R registraties.

Het Offerfeest vond dit jaar plaats van 9 tot en met 11 juli. In elk deelnemend slachthuis waren NVWA-dierenartsen en officiƫle assistenten aanwezig die toezicht hielden op het slachtproces en konden ingrijpen als regels niet werden nageleefd. Dit jaar hadden 44 slachthuizen toestemming om te slachten tijdens het Offerfeest.

Schapen met oormerk
Beeld: ©NVWA

Naleving regels

Vorig jaar hebben NVWA en politie op 2 locaties illegaal geslachte schapen aangetroffen en een aantal overtredingen geconstateerd binnen de slachthuizen. Inspecteur-generaal van de NVWA Gerard Bakker: "We zien dat de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid dit jaar goed zijn nageleefd. Dat komt mede door ons strenge toezicht in de slachthuizen. En steeds meer mensen zijn ervan doordrongen dat slachten buiten een erkend slachthuis niet kan. Onze mensen en de politie hebben in de aanloop naar het Offerfeest daar ook veel energie in gestoken. En natuurlijk waren onze inspecteurs samen met de politie tijdens het Offerfeest alert op signalen van misstanden. Die waren er gelukkig niet."

Minder dieren geslacht

Uit voorlopige cijfers blijkt dat dit jaar in Nederland bijna 33.000 dieren zijn geslacht tijdens het Offerfeest. Dat is 10% minder dan vorig jaar, toen het om ongeveer 37.000 dieren ging. Net als vorig jaar werden er 43% van de schapen en geiten onbedwelmd geslacht. Bij runderen was het aandeel onbedwelmd geslachte dieren dit jaar 64%, tegen 59% vorig jaar.

Regels onbedwelmd slachten

De Nederlandse wet- en regelgeving staat onbedwelmd slachten onder voorwaarden toe. Dierenartsen van de NVWA en hun officiƫle assistenten controleren tijdens het onbedwelmd slachten permanent of de regels worden nageleefd en dieren niet onnodig lijden. Zo ziet de NVWA erop toe dat elk dier uiterlijk 40 seconden na de halssnede alsnog wordt bedwelmd, tenzij door een daarvoor gekwalificeerde medewerker van het slachthuis is vastgesteld dat het dier niet meer bij bewustzijn is.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.