Tweede R&O- verplichting transport vanwege Afrikaanse Varkenspest in Duitsland

Vanwege een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Duitsland op twee kleinschalige varkenshouderijen, moeten met ingang van 16 juli 2021 19:00 uur vervoermiddelen voor evenhoevigen (*) die (leeg) terugkeren of komen uit Duitsland onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats.

Het instellen van een tweede R&O is geregeld in het Besluit houders van dieren, artikel 2.10. De NVWA heeft namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) overeenkomstig dit artikel de lidstaat Duitsland aangewezen.

Reinigen en ontsmetten

Geladen vervoermiddelen worden na het lossen op de plaats van bestemming ter plekke gereinigd en ontsmet. Aansluitend vindt een R&O plaats op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats.

Na afloop van de tweede R&O laat de transporteur het bewijs van reiniging en ontsmetting invullen en ondertekenen door de toezichthouder van de erkende wasplaats. Vervolgens stuurt de transporteur dit bewijs van de tweede R&O naar het Interventiebureau Dier van de NVWA. De NVWA houdt toezicht op de naleving van deze wet- en regelgeving. De sector is hierover geïnformeerd.

Landen tweede R&O verplichting

De tweede R&O verplichting is al verplicht voor de EU-risicolanden Letland, Roemenië, Litouwen, Polen, Slowakije, Bulgarije, Griekenland en alle landen buiten de Europese Unie, de zogenoemde derde landen.

(*) evenhoevigen: varkens, runderen, schapen, geiten of herten.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700. Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-0388 (gebruikelijke belkosten).

Read this newsitem in English