NVWA legt fokker Franse bulldogs boete en dwangsom op

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) legt een fokker van Franse bulldogs een boete op van € 3.000. Tijdens een inspectie bleek dat de ouderdieren een abnormale ademhaling in rust en een te korte snuit hadden. Fokken met deze ouderdieren is niet toegestaan. Om herhaling te voorkomen legt de NVWA naast de maximale boete ook een last onder dwangsom op. Elke keer dat deze fokker opnieuw een ongeschikt ouderdier inzet voor de fok krijgt hij een dwangsom van € 1.500. De totale dwangsom kan oplopen tot € 9.000.

Bulldog met korte snuit
Beeld: ©NVWA

Dieren met een te korte snuit en een afwijkende schedelvorm kunnen onder andere slecht ademhalen. Ze lijden daardoor onnodig. Door met deze dieren te fokken, worden de schadelijke kenmerken doorgeven aan de pups. Daarom is het verboden om te fokken met dieren die deze kenmerken hebben. De NVWA ziet erop toe dat fokkers zich aan dit verbod houden. Wanneer inspecteurs een overtreding constateren, legt de NVWA een boete op.

Criteria

De snuit van een Franse bulldog wordt gemeten
Beeld: ©NVWA

Deskundigen van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht hebben criteria opgesteld om kortsnuitige (brachycephale) honden te kunnen beoordelen op schadelijke uiterlijke kenmerken. Alleen wanneer een hond voldoet aan deze criteria mag met het dier gefokt worden.

Het is daarom belangrijk om vooraf advies van een dierenarts te vragen over fokken met honden met een korte snuit. De dierenarts zal de ouderdieren beoordelen aan de hand van de vastgestelde criteria.

6 criteria voor fokken met een brachycephale hond
  1. Een normaal ademgeluid in rust.
  2. Open neusopeningen, dus geen vernauwing van de neusopeningen.
  3. De 'relatieve neusverkorting' moet groter of gelijk zijn aan 0.5. Is de verhouding kleiner dan 0.5, maar groter dan 0.3. Dat mag alleen als de hond aan alle andere kenmerken voldoet. Dit getal wordt berekend door de neuslengte in centimeters te delen door de lengte van de schedel in centimeters.
  4. Geen neusplooi.
  5. Geen zichtbaar oogwit wanneer de hond recht vooruit kijkt.
  6. De hond moet de oogleden volledig kunnen sluiten, zodat het netvlies niet uitdroogt en de ogen worden beschermd tegen vuil en krassen.

Lees meer over deze criteria en hoe ze worden beoordeeld.

Andere schadelijke kenmerken

Bij honden en katten wordt soms ook gefokt met andere schadelijke kenmerken dan een te korte snuit. Hoe dit zit leggen we in onderstaande video uit.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.