K-LV-WLZVL-02, Certificering onder extreme temperatuursomstandigheden

Deze instructie beschrijft de werkwijze bij certificering van exporten die plaats gaan vinden onder extreem koude of warme weersomstandigheden in Nederland. De instructie is een aanvulling op de volgende werkvoorschriften:

K-LV-VSC-00 – werkvoorschrift voorscreening
K-LV-WLZVL-01 – werkvoorschrift dierenwelzijn transport
K-LV-ALDIU-01 – procedure certificering levende dieren en levende dierlijke producten 
K-LV-RNDIU-01 – werkvoorschrift certificering levende runderen
K-LV-SGIU-01 – werkvoorschrift certificering levende schapen en geiten
K-LV-VRKIU-01 – werkvoorschrift certificering levende varkens 
K-LV-PRDIU-01 – werkvoorschrift certificering levende paarden 
K-LV-PLUIU-01 – werkvoorschrift certificering levend pluimvee en broedeieren 
K-LV-OVEIU-01 – werkvoorschrift certificering overige dieren