Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen (K-LV-WLZVL-05)

In dit plan, dat sinds 1 juli 2016 in werking is, staat aangegeven bij welke temperaturen er extra maatregelen genomen kunnen worden en welke verantwoordelijkheden de verschillende organisaties hebben.