Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen (K-LV-WLZVL-05)

In het nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen (hierna nationaal plan) staat vastgelegd welke afspraken er tussen de NVWA en de sectorpartijen zijn gemaakt omtrent het transport van dieren bij extreme omgevingstemperaturen. Ook zijn in het nationaal plan de sectorprotocollen aangaande dit onderwerp opgenomen.