NVWA treedt handhavend op tegen gebruik van ozon in bloembollensector

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat vanaf oktober 2022 handhavend optreden tegen het gebruik van ozon bij de bewaring en (trek)teelt van bloembollen. Dit gebruik van ozon is namelijk een gewasbeschermingstoepassing. In Nederland zijn echter geen gewasbeschermingsmiddelen op basis van ozon toegelaten. Het toepassen van ozon in de teelt en opslag van bloembollen is dus niet toegestaan.

Veld met bloembollen
Beeld: ©Pixabay

Door veel bloembollenbedrijven wordt ozon toegepast om ziekten en plagen te beheersen en daarmee de kwaliteit van bloembollen en bloemen te bevorderen. Ozon wordt met name veel gebruikt bij de opslag van bloembollen in bewaarcellen. Deze stof is irriterend voor de ogen en de luchtwegen en inademing van hoge concentraties ozon is schadelijk voor de gezondheid. Het toepassen van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en het niet-naleven van de gebruiksvoorschriften leidt tot onaanvaardbare risico’s voor mens, dier en milieu.

Middelen met ozon niet toegelaten

Voor deze gewasbeschermingstoepassingen zijn de voorschriften van de Europese gewasbeschermingsverordening (EG) 1107/2009 van toepassing. Er gelden strenge eisen voor de verkoop en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland. Alle gewasbeschermingsmiddelen die in Nederland worden verkocht of gebruikt, moeten door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) zijn beoordeeld en toegelaten. Er zijn in Nederland echter geen gewasbeschermingsmiddelen op basis van ozon toegelaten. Dit betekent dat het gebruik van ozon voor de genoemde toepassingen niet is toegestaan en dat bedrijven in de bloembollensector die ozon toepassen daarmee in overtreding zijn.

Telers en handelaren geïnformeerd

Het gebruik van ozon in de sector is besproken met de brancheorganisaties Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en Anthos, de brancheorganisatie van de handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten, zodat telers en handelaren tijdig geïnformeerd zijn. De NVWA zal vervolgens vanaf oktober handhavend gaan optreden bij het constateren van niet-toegelaten gebruik van ozon.

Meer informatie

Bij vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met persvoorlichting NVWA, via persvoorichting@nvwa.nl of telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.