Onvoldoende naleving wetgeving gewasbeschermingsmiddelen zorgwekkend

Uit 500 door de NVWA uitgevoerde controles in 2022 blijkt dat ongeveer twee derde van de geïnspecteerde telers zich voldoende houdt aan de geldende wet- en regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen. Een derde van de geïnspecteerde telers doet dit niet. De NVWA vindt dat zorgwekkend aangezien de naleving al langere tijd niet verbeterd is en gaat hierover in gesprek met brancheorganisaties. De constatering dat een deel van telers zich niet aan de voorwaarden houdt, komt naar voren in de vandaag door de NVWA gepubliceerde inspectieresultaten Gewasbeschermingsmiddelen 2022.

Gewasbescherming
Beeld: ©NVWA

Het baart de NVWA zorgen gezien de risico’s van het buiten het perceel terechtkomen van middelen in het oppervlaktewater, natuur of leefomgeving. Hierdoor kunnen direct risico’s voor mens, dier en milieu ontstaan zoals de verontreiniging van het water en de gezondheid van omwonenden en de teler zelf. Gelukkig houdt het grootste deel van de geïnspecteerde telers zich wel aan de regels.

Slechte naleving bij gebruik

De NVWA heeft ruim 500 controles uitgevoerd naar de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De inspecties vonden plaats in de akkerbouw, bloembollenteelt, fruitteelt, groenteteelt, sierteelt en onder loonwerkers. De NVWA constateert al jaren een lage naleving op het gebied van gewasbescherming wat duidt op een structureel probleem.

Verbetering van de naleving

Telers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels. Zo heeft de teler de verantwoordelijkheid voor het juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen volgens de gestelde voorschriften om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen buiten het perceel terechtkomen en daardoor risico’s geven.

De NVWA is met de brancheorganisaties in gesprek hoe de teler de naleving kan verbeteren  Daarnaast wordt gekeken naar andere vormen van toezicht zoals intensievere samenwerking met andere handhavingspartners zoals waterschap en omgevingsdienst of strenger straffen en het verkennen van de mogelijkheden voor actieve openbaarmaking.

Handel gewasbeschermingsmiddelen

In de handelsketen zijn in 2022 controles uitgevoerd bij import, distributeurs en verkoop van online platformen. Ook deze nalevingscijfers zijn zorgwekkend, vanwege potentiële risico’s van het gebruik van in EU verboden of niet in Nederland toegelaten middelen. Zo is er bij import sprake van niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en/of biociden die werden aangetroffen variërend van 1 kg tot 40 ton. Verder zijn er meer dan 1.000 advertenties met niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen verwijderd die online werden aangeboden aan particulieren.

Om de illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen te beperken heeft de NVWA in 2023 een aanpak opgesteld om de handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen aan te pakken. De komende jaren zullen meer inspecties op illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen worden uitgevoerd. Hierbij zal de NVWA nauw samenwerken met andere handhavingspartners, zowel nationaal als internationaal. Hierbij wordt de gehele handelsketen onderzocht, van de producent tot de gebruiker.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).