Nieuwe Europese diergezondheidsverordening (AHR) (20-04-2021)

Woensdag 21 april 2021 wordt de nieuwe Europese diergezondheidsverordening (EU) 2016/429 (Animal Health Regulation (AHR) van toepassing. U leest hier wat dit betekent.

Gezondheidscertificaten

Onder andere doordat het nieuwe Traces-systeem 'Traces New Technology' niet op tijd gereed is, heeft de Europese Commissie besloten om tot 15 oktober 2021 te blijven werken in het bestaande Traces-systeem met de huidige gezondheidscertificaten.

Als ondersteuning werkt de Europese Commissie aan een guidance-document (leidraad), dat echter niet op 21 april 2021 gereed zal zijn.

Voorlopig zal bij de certificering van levende dieren en levende producten voor het intraverkeer (verplaatsingen naar andere EU-lidstaten) gewerkt worden volgens de bestaande regels.

Deze informatie wordt doorlopend geactualiseerd.

Wijziging blokperiodes verzamelcentra

Per 21 april 2021 zal ook de nieuwe Nederlandse wetgeving van kracht zijn. Dit houdt onder andere in, dat de blokperiodes op verzamelcentra zullen gaan wijzigen.

Per 21 april 2021 zijn de volgende blokperiodes mogelijk:

  1. Verzamelen voor alléén verplaatsingen naar andere lidstaten: maximaal 14 dagen
  2. Verzamelen voor een combinatie van afvoer naar NL en afvoer naar andere lidstaten: maximaal 6 dagen
  3. Verzamelen voor binnenlands (dus aan- en afvoer binnen NL): maximaal 6 dagen

De mogelijke diercategorieën zijn:

a. Dieren bestemd voor de slacht
b. Dieren niet bestemd voor de slacht

Indien er runderen niet bestemd voor de slacht verzameld worden voor de binnenlands markt (optie 3.b) dient er aangegeven te worden of de runderen < 12 weken oud zijn of niet.