NVWA schorst slachthuiserkenning slachterij Gosschalk

De NVWA is overgegaan tot het per direct schorsen van de slachthuiserkenning van Exportslachterij Gosschalk. Dit betekent dat het bedrijf het slachtproces voorlopig moet stoppen.

De NVWA heeft de afgelopen dagen nieuwe overtredingen met betrekking tot dierenwelzijn geconstateerd. Deze zijn vastgesteld op basis van het toezicht ter plaatse en het ontvangen beeldmateriaal van Varkens in nood. Deze nieuwe feiten vormen, samen met het gevoel in de samenleving over het dierenleed dat op de getoonde beelden zichtbaar was, voor de NVWA aanleiding om het slachtproces voorlopig stil te leggen. De NVWA trekt bovendien de getuigschriften van vakbekwaamheid in van de medewerkers van het slachthuis die een ernstige dierenwelzijnsovertreding hebben begaan. Andere werkzaamheden van het bedrijf waarbij niet met levende dieren wordt gewerkt kunnen doorgang vinden.

Het slachthuis kan pas weer in gesprek met de NVWA over hervatting van de werkzaamheden op basis van een gedegen plan van aanpak. Op basis hiervan beoordeelt de NVWA of het bedrijf het dierenwelzijn afdoende kan waarborgen. In het plan van aanpak moet het bedrijf o.a. aangeven hoe dierenwelzijn door het personeel gewaarborgd wordt en wat met het oog op dierenwelzijn een acceptabele slachtsnelheid is.

Naast het bestuursrechtelijk spoor is ook het strafrechtelijk spoor nog nadrukkelijk in beeld. Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen week besloten tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek naar Exportslachterij Gosschalk. Dit wordt uitgevoerd door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA, in nauwe samenspraak met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700. Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).