NVWA: per direct wijziging Salmonella monstername bij (groot)ouderdierbedrijven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst houders van (groot)ouderdieren erop dat de frequentie van de Salmonella monitoring wijzigt. De (groot)ouderdieren moeten per direct iedere 2 weken worden bemonsterd. Daarnaast wordt de officiële monitoring door C-mark 3 keer per productiecyclus uitgevoerd. Dit is een Europese verplichting.

EU-doelstellingen

De Europese Unie stelt jaarlijks doelstellingen vast voor het maximumpercentage koppels dat positief is op aangewezen Salmonella serotypes. Voor leghennen is dit percentage 2% en voor (groot)ouderdieren, vleeskuikens en vleeskalkoenen is dit 1%. Voor de leghennen, vleeskuikens en vleeskalkoenen is de doelstelling in 2020 gehaald. Voor de (groot)ouderdieren was het besmettingspercentage in 2020 1,42%.

Monstername frequentie

Vanwege het niet behalen van de EU-doelstelling bij (groot)ouderdieren moeten houders tweewekelijks in plaats van driewekelijks bemonsteren. Ook de frequentie van de officiële monitoring wordt verhoogd, namelijk van twee keer per productiecyclus naar drie keer. Dit volgt uit Verordening (EU) 200/2010.

Op de website van AVINED staat een schema met de verplichte monstername momenten.

Officiële monstername door C-mark

De officiële monstername wordt in opdracht van de NVWA uitgevoerd door het bedrijf C-mark B.V. C-mark bemonstert de koppels op een leeftijd van circa 24 en 54 weken. De derde monstername vindt plaats tussen deze 2 momenten in. C-mark legt contact met pluimveehouders voor het inplannen van de monstername. Bij het inplannen van de monstername wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bemonsteringscyclus op het bedrijf. De officiële monstername mag een monstername door de houder namelijk vervangen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).