NVWA ziet toe op verbod tabaksautomaten horeca en rookverbod bedrijfsleven

De verkoop van sigaretten in restaurants en cafés wordt binnenkort verboden. Ook de rookruimte in bedrijfspanden wordt verleden tijd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat vanaf 1 januari 2022 toezien op het verbod hiervan. Roken is zeer schadelijk voor de gezondheid. Het verminderen van verkooppunten voor tabak en het verbod op rookruimtes zijn kabinetsmaatregelen op weg naar een rookvrije generatie. De NVWA ziet hierop toe.

Logo rookvrije generatie

Verbod tabaksautomaten horeca

Om stoppen met roken makkelijker te maken en beginnen moeilijker, wordt het aantal verkooppunten van tabak de komende jaren verminderd. Zo komt er een verbod op sigarettenautomaten per 1 januari 2022. Horecazaken moeten tabaksautomaten vanaf dan verwijderen of buiten werking stellen. Verkoop van achter de bar in horecagelegenheden met een alcoholvergunning is al verboden op grond van de Alcoholwet.

Rookverbod bedrijfspanden

In navolging op het sluiten van rookruimtes in de horeca en openbare gebouwen, mogen ook bedrijven geen rookruimte meer aanbieden. Dat betekent dat er binnen niet meer gerookt mag worden. Ook het gebruik van andere tabaksproducten en e-sigaretten in het bedrijfspand is verboden.

Maatregelen overheid

Jaarlijks sterven meer dan 20.000 mensen in Nederland door roken of meeroken. Met het Nationaal Preventieakkoord wil de Rijksoverheid samen met andere organisatie toe naar een rookvrije generatie in 2040. In de Tabaks- en rookwarenwet staan regels over onder andere de verpakkingen, de e-sigaret, het rookverbod en het reclameverbod. De NVWA houdt toezicht op de naleving van het rookverbod.

Toezicht NVWA

De NVWA controleert risicogericht, onder andere naar aanleiding van meldingen. Wordt er nog gerookt op plekken waar dat niet mag of tabak verkocht via een automaat, dan kan daarvan melding worden gemaakt bij de NVWA. De NVWA treedt op tegen bedrijven die de regels overtreden conform het Specifiek interventiebeleid tabak en rookwaren. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, legt de NVWA een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete op. De hoogte van de boete varieert van 600 euro tot 4.500 euro. Voor het overtreden van het verkoopverbod varieert de hoogte van de boete van 1360 euro tot 9000 euro.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).