Advies en risicobeoordeling landplatwormen

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) heeft een advies uitgebracht over de risico’s van uitheemse landplatwormen aan de directeur Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het advies is drieledig: onderzoek hoe import van landplatwormen kan worden voorkomen; maak ondernemers alert op de mogelijke aanwezigheid van landplatwormen; en bevorder kennis over effectieve methoden van eliminatie en beheersing, in het bijzonder van de Nieuw-Zeelandse landplatworm.

Arthurdendyus triangulatus
Beeld: ©Stephen James McWilliam / iNaturalist

Het aantal uitheemse landplatwormen in Nederland neemt toe. De landplatwormen kunnen meeliften met (pot-)planten, grond of landbouwwerktuigen. Over de effecten van hun aanwezigheid is nog weinig bekend, maar van de Nieuw-Zeelandse landplatworm weten we dat wel. De aanwezigheid van deze soort kan leiden tot ernstige lokale reducties van regenwormen. Dat is nadelig voor diersoorten die voor hun voedsel afhankelijk zijn van regenwormen. In productiegrasland leidt de aanwezigheid van Nieuw-Zeelandse landplatwormen tot opbrengstdaling. De Nieuw-Zeelandse landplatworm heeft zich nog niet gevestigd in Nederland. Onbekend is hoe deze landplatworm bij vestiging het beste kan worden bestreden.

Risicobeoordeling

BuRO heeft ter onderbouwing van het advies de Radboud Universiteit Nijmegen gevraagd de risico’s van uitheemse landplatwormen voor biodiversiteit, ecosystemen, ecosysteemdiensten en andere maatschappelijke waarden in Nederland te beoordelen en een risicobeoordeling op te stellen. Uit de risicobeoordeling bleek dat er weinig aandacht is voor monitoring van landplatwormen. In het rapport wordt aanbevolen om meer aandacht voor deze diergroep te vragen bij potentiële waarnemers. Ook zou ervoor gezorgd moeten worden dat waarnemers landplatwormen beter kunnen herkennen. In opdracht van BuRO heeft EIS Kenniscentrum Insecten herkenningsmateriaal (een zogenoemde zoekkaart) gemaakt.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).