NVWA-IOD en politie houden vijf verdachten van internationale mestfraude aan

De NVWA-IOD en de politie hebben dinsdag 25 januari vijf verdachten aangehouden in een lopend onderzoek naar internationale mestfraude. Nederlandse en Belgische faciliterende bedrijven worden ervan verdacht samen te werken bij grootschalige fraude met meststoffen.

IOD jas - in beslaggenomen dozen in auto laden
Beeld: ©NVWA

Het vermoeden bestaat dat zij administratie en verplichte mestmonsters manipuleerden, zodat mest op papier een andere bestemming kreeg dan in werkelijkheid. Ook zijn er vermoedelijk opzettelijk niet toegestane producten gebruikt en is er een onjuiste mestadministratie bijgehouden door een Nederlandse co-vergister. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Omdat de verdenking is dat Nederlandse en Belgische bedrijven samenwerken bij de fraude, hebben de NVWA-IOD, de divisie Inspectie van de NVWA, Politie Oost-Brabant, Politie Zeeland-West-Brabant, het Functioneel Parket, de Belgische Federale gerechtelijke politie en het Parket Antwerpen de krachten gebundeld in een zogeheten Joint Investigation Team (JIT). Op donderdag 11 februari 2021 vonden er op diverse locaties in Noord-Brabant en België doorzoekingen plaats.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Particulieren en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.