Vogels, netten en geld aangetroffen in onderzoek naar illegale handel in vogels

Tijdens een onderzoek naar de illegale vangst en verkoop van vogels hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), politie, jachtopzichters en provincie Overijssel de afgelopen maanden vangnetten, verschillende soorten, levende vogels, vuurwapens en contant geld in beslag genomen. Het onderzoek naar de illegale vangst en verkoop van vogels loopt nog en staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Na een melding trof de politie eind november vorig jaar op een terrein in de gemeente Tubbergen een aantal zogeheten mistnetten (zeer fijnmazige netten) aan. De netten waren opgesteld om er vogels mee te vangen. Daaronder stonden kooitjes met levende lokvogels erin. Nader onderzoek door de NVWA, politie en provincie Overijssel leidde een maand later tot de vondst van nog meer opgestelde mistnetten en beschermde vogels.

Vangnetten en vuurwapens
Beeld: ©Politie Oost-Nederland

Doorzoekingen

In het strafrechtelijk onderzoek zijn half februari 2 woningen, bedrijfsschuren en omliggende terreinen doorzocht. Daarbij werden opnieuw vogels en mistnetten aangetroffen. Ook namen politie en NVWA vuurwapens en 40.000 euro aan contant geld in beslag.

In totaal zijn er tot nu toe 100 meter aan opgestelde mistnetten en 96 vogels in beslag genomen. Het gaat om o.a. putters, sijzen, goudvinken en koperwieken. De inbeslaggenomen dieren zijn ondergebracht bij een gespecialiseerde opvang.

Risico illegale handel

Er is een levendige handel in vogels. Helaas ook voor een deel illegale handel. Het kan dan gaan om beschermde inheemse en uitheemse vogels die in het wild zijn gevangen. Door de manier waarop ze worden gevangen en vervoerd sterven veel vogels. Eenmaal in gevangenschap vliegen sommigen zich dood tegen het gaas in een volière waarin ze worden gehouden of komen om door honger omdat ze niet het voedsel krijgen dat ze gewend zijn.

Illegale handel in vogels is een gevaar voor de biodiversiteit en brengt vaak dierenkwelling met zich mee. Daarom pakt de overheid deze illegale handel aan.

Misdaad mag niet lonen

Bij de doorzoekingen is een groot bedrag aan contant geld in beslag genomen. Door uit voorzorg beslag te leggen op vermogen, kunnen verdachten het niet meer wegsluizen. Na een veroordeling door de rechtbank kan het geld dat is verdiend met illegale activiteiten daardoor worden afgepakt. Want misdaad mag niet lonen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).