NVWA controleert tussen 23 mei en 3 juni landelijk op juiste toepassing gewasbeschermingsmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat van 23 mei tot 3 juni door het hele land controles naar de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen uitvoeren. Voor deze inspecties zal gebruik worden gemaakt van drones en een helicopter. De NVWA vindt het belangrijk dat telers zich beter aan de wettelijke voorschriften gaan houden en mogelijke risico’s voorkomen.

Man met drone controleert planten
Beeld: ©NVWA

Voor alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gelden zowel algemene als middel-specifieke voorschriften om veilig gebruik voor mens, dier en milieu te garanderen. Uit toepassingsinspecties uitgevoerd door de NVWA in vorige jaren blijkt dat niet alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen deze voorschriften of de toepassingsvoorwaarden naleven. Het nalevingspercentage onder geïnspecteerden lag in 2020 op 71% en in 2019 op 69%. Door dat niet-naleven ontstaan onacceptabele risico’s voor mens, dier en milieu.

Voorschriften voor telers

In het Activiteitenbesluit milieubeheer is een aantal algemene voorschriften – waaronder regels voor driftreductie - opgenomen om het milieu te beschermen. Zo moet bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen en op braakliggend land in de open lucht een techniek worden gebruikt waarbij een driftreductie wordt bereikt van tenminste 75%. Bij het spuiten in de buurt van sloten en open water moet een zogenoemde kantdop op de spuitmachine worden gebruikt.

Naast deze algemene voorschriften kunnen er in het wettelijke gebruiksvoorschrift van een gewasbeschermingsmiddel aanvullende toepassingsvoorwaarden gelden. Al deze voorschriften zijn er op gericht om ongewenste verspreiding van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel te voorkomen.

Video: Controles gewasbeschermingsmiddelen met behulp van drones

Sinds deze zomer zet de NVWA drones in bij controles op het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen. Met behulp van drones kan de NVWA nog beter zien of telers zich aan de regels houden en zij veilig en verantwoord hun gewassen bespuiten.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.