NVWA onderzoekt illegaal gebruik gewasbeschermingsmiddel

Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op vrijdag 16 september 2022 binnen een strafrechtelijk onderzoek een doorzoeking uitgevoerd bij een teler van orchideeën. De teler wordt verdacht van het illegaal gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Vydate. Dit doet hij vermoedelijk om er voor te zorgen dat zijn orchideeën minder door parasieten worden aangetast en daardoor sneller en beter groeien. Bij de doorzoeking is het middel aangetroffen en zijn aanwijzingen gevonden dat het inderdaad op illegale wijze wordt gebruikt. Ook zijn er gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen en in beslag genomen die niet in Nederland zijn toegelaten. Door het illegaal gebruik ontstaat mogelijk een gevaar voor mens, dier en milieu.

Inspecteur IOD neemt dozen in beslag
Beeld: ©NVWA

Het middel Vydate is in Nederland toegelaten als insecticide en nematicide. Wanneer het middel wordt gebruikt, moet een teler zich aan het wettelijk gebruiksvoorschrift houden. Daarin staat bijvoorbeeld hoe, hoe vaak en in welke hoeveelheid een middel gebruikt mag worden. Dat zorgt ervoor dat de middelen zo goed mogelijk werken, dat ze veilig gebruikt kunnen worden en dat ze het milieu zo min mogelijk belasten.

Risico onjuist gebruik

In Nederland mogen alleen in ons land toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Bij de toelating wordt ook vermeld hoe het middel gebruikt moet worden. Toegelaten middelen zijn uitgebreid getoetst op mogelijke schadelijke effecten voor het milieu, de volksgezondheid en de arbeidsomstandigheden van de gebruiker. Wanneer een gewasbeschermingsmiddel onjuist wordt gebruikt kan er gevaar ontstaan voor mens, dier en milieu.

Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) is betrokken bij het onderzoek om te controleren in hoeverre de medewerkers van de teler gevaar lopen door het vermoedelijk onjuist gebruik van het middel. Bij de doorzoeking heeft de NLA geconstateerd dat personeel van de teler persoonlijke beschermingsmiddelen verkeerd gebruikt. Ook bleken de gewasbeschermingsmiddelen op ondeugdelijke wijze opgeslagen te zijn en ontbraken keuringen op machines.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).