NVWA weigert import planten vatbaar voor Xylella fastidiosa uit 13 derde landen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat met ingang van 2 maart 2023 de import weigeren van planten die vatbaar zijn voor Xylella fastidiosa en afkomstig zijn uit 13 derde landen. Dit is het gevolg van Europese maatregelen die per 1 maart 2023 in gaan. Het gaat om zendingen uit de volgende landen: Argentinië, Chili, China, Colombia, Ecuador, Filipijnen, India, Indonesië, Jordanië, Oezbekistan, Peru, Sri Lanka en Vietnam.

Xylella Fastidiosa op rozemarijnplanten
Beeld: ©NVWA

De lijst met erkende vrije landen en gebieden kan op korte termijn nog veranderen. Raadpleeg dus steeds de actuele lijst.

De Europese Unie (EU) neemt deze maatregelen omdat de 13 landen er niet in slagen voldoende aan te tonen dat ze vrij zijn van Xylella. Alle derde landen zijn volgens EU-wetgeving vanaf 1 maart 2023 verplicht een verklaring op te stellen gebaseerd op specifieke technische vereisten. De Europese Commissie (EC) heeft deze landen hier in 2022 en begin 2023 meermaals op aangesproken. De informatie die de landen tot nu toe hebben aangeleverd is echter onvoldoende.

Strenge maatregelen

Dit betekent dat de NVWA met ingang van 2 maart 2023 zendingen van planten die vatbaar zijn voor Xylella (planten voor opplant, met uitzondering van zaden) met fytosanitaire certificaten met afgiftedatum van 1 maart 2023 of later gaat weigeren. Indien de betreffende landen later alsnog een goede survey uitvoeren of garanties kunnen afgeven, kan import weer plaatsvinden. De lijsten met toegelaten derde landen, gebieden en productielocaties worden door de EC bijgehouden en gepubliceerd.

Quarantaine organisme

Xylella fastidiosa is een bacterie die zeer schadelijk is voor meer dan 300 plantensoorten. Door Xylella kunnen planten verwelken, verdrogen en afsterven. Een uitbraak kan grote gevolgen hebben voor de planten in parken en tuinen, en voor bedrijven die zich met planten bezighouden. Daarom controleert de NVWA aan de grens en inspecteert de NVWA bij telers en importeurs. Xylella is een Europees quarantaine-organisme. Dat betekent dat het bij ontdekking direct moet worden uitgeroeid. De bacterie is niet schadelijk voor mensen en dieren. 

De lijst met waardplanten van Xylella fastidiosa is aangegeven in annex I van EU verordening 2020/1201.

Meer informatie

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team woordvoering van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.