Minderjarigen komen nog steeds te makkelijk aan tabak en vapes

Jongeren onder de 18 komen nog te makkelijk aan tabak en vapes. Dat blijkt uit de inspecties afgelopen weekend van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Den Haag. De NVWA heeft risicogericht 35 winkels (overwegend kleine supermarkten en avondwinkels) op de verkoop van vapes en sigaretten aan jongeren onder de 18 jaar gecontroleerd. Bij twee derde (23 van de 35) van de winkels werd niet naar een identiteitskaart gevraagd en werden sigaretten en tabak verkocht aan minderjarigen.

Legitimatie tonen bij aankoop van tabak of alcohol
Beeld: ©Hollandse Hoogte

De controles vonden plaats op verschillende locaties in Den Haag, zowel in het centrum als daar buiten. Twee derde van deze winkels bleek zonder leeftijdscontrole vapes (19x) of sigaretten (4x) aan de minderjarige testkopers te verkopen. Tegen deze winkels wordt een rapport van bevindingen opgemaakt en ze krijgen een boete.

Risicogerichte controles

De NVWA controleert risicogericht, onder andere naar aanleiding van meldingen of daar waar de risico's op overtredingen het grootst zijn. Hierbij zet de NVWA 17-jarige testkopers in. Zij proberen tabak of vapes te kopen, terwijl een NVWA-inspecteur de aankoop observeert. De boetes voor verkoop van rookwaren aan minderjarigen variëren van €1.360 tot €9.000, afhankelijk van de inspectiehistorie en het aantal werknemers van het bedrijf. Wanneer de NVWA 3 overtredingen in 1 jaar constateert bij een ondernemer, moet deze de verkoop van tabaks- en aanverwante producten tijdelijk staken.

Eerdere inspecties

Ook bij eerdere controles van de NVWA bleek dat jongeren nog te makkelijk aan tabak en vapes kunnen komen. Zo bleek ook bij een inspectie in Amsterdam afgelopen december waarbij 30 van de 51 gecontroleerde winkels tabak en vapes verkocht aan de minderjarige testkopers.

Maatschappelijk probleem

De NVWA blijft onaangekondigde inspecties uitvoeren om te controleren of bedrijven zich aan de leeftijdsgrens houden. Maar handhaving alleen is niet genoeg om een rookvrije samenleving te realiseren. Roken en vapen door minderjarigen is een maatschappelijk probleem. Daarom is het van belang dat ook winkeliers, gebruikers en hun omgeving (zoals ouders en scholen) zich bewust zijn van de gevaren van het gebruik van dit soort producten. Informatie over de gezondheidseffecten is beschikbaar via informatiekanalen als de website Rokeninfo.nl.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).