Bemonsteringsfrequentie zoönotische salmonella bij vermeerderingsdieren gaat per 1 juli 2023 omlaag

Met ingang van 1 juli 2023 wordt de verplichte monstername voor de monitoring van zoönotische salmonella door houders van vermeerderingsdieren in Nederland verlaagd naar een monstername die minimaal elke drie weken plaatsvindt. De houders van vermeerderingsdieren in Nederland hebben afgelopen week een brief van de NVWA hierover ontvangen.

Ralstonia onderzoek petrischaaltje - Lab Wageningen
Beeld: ©NVWA

Belang voor de voedselveiligheid en volksgezondheid

De monstername op salmonella wordt uitgevoerd in het belang voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid in Nederland. Dit om te voorkomen dat met salmonella besmette producten in de voedselketen terecht komt. In Nederland zijn houders van vermeerderingsdieren momenteel verplicht om minimaal elke twee weken een bemonstering uit te voeren op het bedrijf. Elke houder van vermeerderingsdieren voert een bemonstering uit voor onderzoek naar zoönotische salmonella bij de dieren. Europese en nationale regelgeving schrijven voor op welke wijze en hoe vaak de bemonstering in het kader van de monitoring zoönotische salmonella uitgevoerd dient te worden.

Omdat we in Nederland in 2021 en 2022 hebben voldaan aan de Europese doelstelling, wordt de verplichte monstername vanaf 1 juli 2023 verlaagd naar minimaal elke drie weken. Ook de frequentie van de officiële monstername door de bevoegde autoriteit gaat omlaag. Dit betekent dat elk koppel op een vermeerderingsbedrijf twee keer per productieronde zal worden bemonsterd, in plaats van drie keer. Het bedrijf C-Mark B.V. voert deze monstername in opdracht van de NVWA uit.

Europese doelstelling

Volgens de Europese doelstelling mag vanaf 1 januari 2010 maximaal 1% van de volwassen vermeerderingskoppels in een lidstaat besmet zijn met Salmonella (Enteritidis, Infantis, Hadar, Thyphimurium en Virchow). Voldoet een lidstaat ten minste twee achtereenvolgende kalenderjaren  aan voornoemde doelstelling van 1%, dan mag de bevoegde autoriteit de bemonstering op het bedrijf elke drie weken laten plaatsvinden. De bevoegde autoriteit is in dit geval de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In 2020 is deze doelstelling in Nederland niet behaald en was 1,42% van de volwassen vermeerderingskoppels besmet met salmonella. Dit was dan ook de aanleiding om de frequentie van de monstername de afgelopen jaren te verhogen naar minimaal eens in de twee weken.
In 2021 was het aantal met salmonella besmette volwassen vermeerderingskoppels 0,38% en in 2022 was dit 0,25%. Hiermee hebben we als Nederland weer voldaan aan de doelstelling van 1%.

Waar staat deze regelgeving?

In artikel 1 van Verordening (EU) nr. 200/2010 is de Europese doelstelling van 1% vastgelegd. In de bijlage van deze verordening is onder punt 2.1.1 de tweewekelijkse bemonsteringsfrequentie voorgeschreven. De versoepeling van de bemonsteringsfrequentie, indien een lidstaat voldoet aan de Europese doelstelling, is onder datzelfde punt opgenomen.

Heeft u vragen of twijfels over de monstername op uw bedrijf?

Heeft u vragen of twijfels over de monstername op uw bedrijf? Neem dan contact op met de NVWA via 0900-03 88.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700. 

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.