NVWA-IOD houdt 3 verdachten van fraude bij tracering van vlees aan

De opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft 3 verdachten aangehouden in verband met vermoedelijke fraude bij de tracering van vlees. Het gaat om leidinggevenden/medewerkers van een slachthuis en een handelshuis in het zuiden van Nederland. Zij worden ervan verdacht dat zij documenten over de bestemming van vlees hebben vervalst en op die manier opzettelijk onjuiste informatie hebben verstrekt bij een terughaalactie in 2022. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

IOD legitimatie
Beeld: ©NVWA

Bij een monstername in de zomer van 2022 vond de NVWA een te hoog gehalte van een ontwormingsmiddel in de lever van een geslacht varken. Nader onderzoek door de NVWA wees uit dat 390 varkens kort voor de slacht waren behandeld met dat geneesmiddel. De gevonden residuen leverden geen acuut gevaar voor de volksgezondheid op, maar de wettelijke limiet werd wel overschreden. Het vlees van de 390 varkens was daardoor ongeschikt voor consumptie en moest van de markt gehaald worden.

Onjuiste informatie

Het slachthuis en een handelshuis hebben meerdere keren gegevens over de bestemming van dat vlees aan de NVWA verstrekt. Die gegevens bleken niet te kloppen. Daarom startte de NVWA-IOD een strafrechtelijk onderzoek.

De NVWA heeft de verstrekte informatie destijds direct beoordeeld. Daaruit bleek dat de bedrijven niet in staat waren om aan te tonen waar de producten van de met het ontwormingsmiddel behandelde varkens heen waren gegaan. Daarom heeft de NVWA de bedrijven opgedragen om het vlees van alle varkens die op dezelfde dag waren geslacht – in totaal zo’n 18.000 - van de markt te halen. De NVWA-IOD vermoedt dat de bedrijven opzettelijk onjuiste informatie verstrekten om te proberen het terughalen van de hele dagproductie te voorkomen. Na bestuursrechtelijk ingrijpen hebben het slachthuis en het handelshuis inmiddels wel een werkend traceringssysteem.

Belang tracering

Wanneer er iets mis blijkt te zijn met een levensmiddel of diervoeder moet te achterhalen zijn waar het product vandaan is gekomen en aan wie het is geleverd. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om deze informatie zo snel mogelijk aan te leveren. Deze zogeheten tracering is niet mogelijk als bedrijven geen werkend traceringssysteem hebben of vervalste documenten overleggen. Dat levert een risico op voor de voedsel- en voederveiligheid.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).