NVWA sluit locaties van Zuid-Hollandse stichting waar dieren worden gehouden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sluit alle locaties waar een Zuid-Hollandse stichting dieren houdt. Dit betekent dat de stichting geen dieren meer mag houden op die locaties. De houder krijgt twee weken de tijd om de dieren te verkopen. Als de houder zich niet houdt aan de maatregel neemt de NVWA de dieren op kosten van de stichting in bewaring. Daarnaast kan de NVWA een maximale boete opleggen van 5.000 euro per overtreding, of kan er een proces-verbaal worden opgemaakt. Daarnaast loopt er een strafrechtelijk onderzoek tegen deze houder.

Westlandse schaap
Beeld: ©NVWA
Westlandse schaap

De stichting houdt met name varkens, schapen en runderen op verschillende locaties. Gezien de historie van de stichting is er geen vertrouwen dat de houder de dieren de juiste verzorging biedt. Sinds 1 januari 2024 is de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing aangepast. Hierdoor kan de NVWA een bedrijf sluiten op grond van dierenwelzijn.

Geen verbetering

Sinds 2019 hebben inspecteurs van de NVWA controles uitgevoerd op de locaties waar de stichting dieren houdt. Tijdens deze inspecties bleek dat het welzijn van de dieren niet in orde was. Zo hadden de dieren niet de beschikking over schoon drinkwater en lag het voedsel in de uitwerpselen van de dieren. Ook zijn er veel magere en kreupele dieren geconstateerd. Daarnaast hadden veel dieren niet de beschikking over een schone en veilige ligplaats.

De NVWA heeft bij deze stichting de afgelopen jaren zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk opgetreden. Zo zijn er dwangsommen geëind en zijn er meerdere keren dieren in bewaring genomen. Dit heeft niet geleid tot het gewenste effect.

Oplossing voor de dieren

De NVWA wil dat er een einde komt aan de situatie voor de dieren. Daarom worden de locaties voor de komende 3 maanden gesloten. De houder moet deze periode gebruiken om de problemen structureel op te lossen. Daarnaast moeten maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat er in de toekomst welzijnsovertredingen worden geconstateerd.

Na drie maanden zal de NVWA de situatie op de locaties opnieuw beoordelen. Dan moet blijken of de houder de situatie dusdanig heeft verbeterd dat het welzijn van dieren op deze locaties niet meer in gevaar is. Eerder mag de houder geen dieren op die locaties plaatsen. Wanneer de situatie onvoldoende is verbeterd kan de NVWA de termijn van de sluiting verlengen.

Een Zuid-Hollandse stichting mag op locaties die we de afgelopen jaren hebben geïnspecteerd geen dieren houden.

De houder krijgt twee weken de tijd om de dieren weg te doen, doet-ie dat niet, dan doen wij dat op kosten van de houder. 

In de tussentijd blijven we natuurlijk de situatie bij deze houder in de gaten houden. En als daar aanleiding voor is, dan grijpen we ook in.

We komen al een aantal jaar bij deze houder. We hebben ook proces-verbalen geschreven. We hebben bestuursrechtelijk opgetreden.

Wat we zien tijdens de inspecties zijn kreupele dieren, huisvesting die niet op orde is, we hebben ook dode dieren gezien.

Dat kan echt niet, het moet hier stoppen. De maat is nu vol. 

En het mooie is dat we nu op basis van nieuwe wetgeving ook een bedrijf kunnen sluiten op basis van dierenwelzijn.

En dat doen we nu.

Meer informatie

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team woordvoering van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.