NVWA: gebruik het Duits autogeen vaccin voor Blauwtong niet

De NVWA is bekend met berichtgeving over een Duits autogeen vaccin tegen het Blauwtongvirus serotype 3, ANIVAC BTV-3 en de mogelijke inzet hiervan in Nederland. Dit gaat in tegen het besluit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van vorige week dat dit vaccin niet in Nederland ingezet mag worden omdat de risico’s niet bekend zijn. Het vaccin is namelijk niet uitvoerig getest op veiligheid en werkzaamheid.

Schapen in de wei
Beeld: ©NVWA

Handhaving

We begrijpen heel goed dat de behoefte voor een blauwtong-vaccin groot is, maar het toedienen van dit betreffende autogene vaccin is verboden in Nederland. Op het moment dat het vaccin toch wordt toegediend lopen dierenartsen risico op een bestuurlijke boete van € 5.000,- en een rapportage voor het Veterinair Tuchtcollege.

Terugroepactie

In een aantal Duitse deelstaten was goedkeuring voor gebruik van dit autogene vaccin. Inmiddels is bekend dat de Duitse producent alle geleverde batches heeft teruggeroepen. Het blijkt dat het vaccin niet veilig is en dat de dieren Blauwtong kunnen krijgen van het vaccin. Gebruik het daarom niet.

Meer informatie

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team woordvoering van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.