NVWA publiceert jaarbeeld 2023

Vandaag publiceert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) haar Jaarbeeld 2023. In het Jaarbeeld vertelt de NVWA over de belangrijkste resultaten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Daarnaast legt de NVWA verantwoording af over de resultaten van het werk.

Infographic jaarbeeld 2023
Beeld: ©NVWA

Inspecteur-generaal Gerard Bakker: “Wij werken voor de samenleving. Dat staat centraal in al ons handelen, in ons denken én doen. En als we dat zo glashard beweren, mag de samenleving ook wat van ons verwachten. Bescherming van de publieke belangen waarvoor we staan. Zichtbaar, meetbaar, merkbaar. Die impact, daar gaat het ons om.  Onze opdracht is groot: we dienen de veiligheid van mens, dier en natuur. In 2023 hebben we – met ons toezicht op bedrijven – op verschillende thema’s een belangrijke bijdrage geleverd.”

Wat de inspanningen van de NVWA hebben opgeleverd is te lezen in het Jaarbeeld 2023.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.