De bestuursrechter heeft uitspraak gedaan

U bent eerder bij de rechter in beroep gegaan omdat u het niet eens was met ons Besluit op bezwaar. De bestuursrechter heeft uitspraak gedaan. In de uitspraak leest u of de rechter u wel of niet gelijk geeft. U ontvangt de brieven hierover van de bestuursrechter.

Wat betekenen de conclusies in de uitspraak?

U krijgt een van de volgende reacties:

  • U heeft gelijk: uw beroep wordt gegrond verklaard. U krijgt het onterecht betaald bedrag van ons terug.
  • U heeft ongelijk: uw beroep wordt ongegrond verklaard. Er verandert verder niets voor u.
  • Uw beroepschrift is niet in behandeling genomen: uw beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard. Er verandert verder niets voor u.

Ik ben het niet eens met de uitspraak van de rechter

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, dan kunt u in sommige gevallen in hoger beroep gaan. Informatie hierover kunt u krijgen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld hoe u in hoger beroep gaat, en hoeveel tijd u hiervoor heeft.

Heeft u een uitspraak gehad van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, dan kunt u deze uitspraak niet meer aanvechten. Deze uitspraak is definitief. U kunt hiertegen niet in hoger beroep.