Ik ben uitgenodigd voor een hoorzitting bij de NVWA

U heeft een uitnodiging voor een hoorzitting ontvangen, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend. Hiermee nodigen wij u uit om uw bezwaren mondeling toe te lichten. Dit doet u aan de medewerker van de NVWA die uw zaak behandelt, dit is iemand van ons team Bezwaar en Beroep.

In de brief vindt u de afgesproken datum en tijdstip. De hoorzitting kan in Utrecht plaatsvinden of via de telefoon.

Wat kan ik verwachten?

Tijdens de hoorzitting zullen wij u vragen om uw bezwaren toe te lichten. Ook kunnen we andere vragen hebben over de zaak. Als het nodig is, maken wij een verslag van wat we hebben besproken. Het verslag zullen we meesturen bij de beslissing op uw bezwaar, die ontvangt u in de brief Besluit op bezwaar.

Hoe kan ik me voorbereiden op de hoorzitting?

Wat u heeft opgeschreven in uw bezwaarschrift, hoeft u niet te herhalen tijdens de hoorzitting. Bent u wat vergeten in uw bezwaarschrift? Geef dit dan tijdens de hoorzitting aan. Schrijf voor uzelf van te voren op wat u met ons wil bespreken, zodat u niets vergeet.

Wat is nuttige informatie?

Informatie hoeft u niet te herhalen. Tijdens de hoorzitting hoeft u niet te vertellen wat u al in uw zienswijze of bezwaarschrift heeft geschreven. U hoeft ook niet de informatie die de inspecteur al heeft opgeschreven in het rapport van bevindingen te herhalen.

Als u dit niet eerder heeft aangegeven, is het nuttig om ons in het gesprek het volgende mee te geven:

 • Ik kan de boete niet betalen, want …
 • Er was geen sprake van een overtreding, want …
 • Feiten in het Rapport van bevindingen kloppen niet, want …
 • Er is sprake van een bijzondere situatie, want …
 • Ik heb problemen in mijn privésfeer of ik heb een persoonlijke situatie, namelijk …
 • Ik was niet in staat om de overtreding te voorkomen, omdat …
 • Ik heb een Besluit tot oplegging van maatregel ontvangen, maar ik heb de overtreding opgelost door …

Welke bezwaren hebben meestal geen succes?

 • Ik heb een boete ontvangen, maar ik heb de overtreding al opgelost.
 • Ik heb een boete ontvangen, maar ik ben niet eerst gewaarschuwd.
 • Ik ken de regels niet.
 • Mijn personeel heeft de overtredingen begaan.