Ik heb een Besluit op bezwaar ontvangen

U heeft eerder aangegeven dat u het niet eens bent met een boete of maatregel. In deze brief Besluit op bezwaar staat onze reactie op uw bezwaar.

Let op: heeft u bezwaar gemaakt tegen een ander soort besluit? Zoals keuringsbeslissingen, verdacht- of besmetverklaringen, Woo-besluiten, facturen, verlenen van vergunningen en erkenningen enzovoorts. Bekijk dan de pagina Bezwaar maken tegen besluiten van de NVWA.

Wat betekenen de conclusies in het besluit?

U krijgt een van de volgende reacties:

 • U heeft gelijk: uw bezwaar wordt gegrond verklaard.
 • U heeft voor een deel gelijk: uw bezwaar wordt gedeeltelijk gegrond verklaard.
 • U heeft ongelijk: uw bezwaar wordt ongegrond verklaard.
 • U heeft uw bezwaar te laat ingediend of er is een ander probleem met uw bezwaarschrift: we kunnen dan besluiten om uw bezwaar niet inhoudelijk te behandelen. Dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Wat vind ik in het Besluit op bezwaar?

In de brief Besluit op bezwaar staat:

 • De uitkomst: u krijgt gelijk of niet
 • Overzicht van uw contactmomenten met de NVWA
 • Samenvatting van de reden(en) waarom u het niet eens bent met de boete of de maatregel
 • Reactie op uw bezwaargronden
 • Uitleg over de mogelijkheid om in beroep te gaan

Bij deze brief vindt u in ieder geval 2 bijlagen:

 • Een overzicht van de wetten en regels die gaan over dit onderwerp
 • Een verslag van de hoorzitting, als deze is gemaakt

Ik ben het niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het besluit in beroep gaan bij de rechter.

Op de laatste pagina van het besluit leest u over hoe u in beroep kunt gaan bij de rechtbank of het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Vragen? Neem contact op

Heeft u nog vragen over het besluit? Neem dan gerust contact op met de behandelaar van uw zaak. De contactgegevens van de behandelaar van uw zaak vindt u boven aan de rechterzijde van de brief.